All On Four İmplant Tekniği

All On Four İmplant Tekniği

All-On-Four Implant Nedir?

All-on-four implant tekniği tüm dişleri eksik olan ve bu dişsizlik durumundan dolayı aşırı kemik kaybı olan hastalara uyguladığımız implant tekniğidir. Bu hastalar çenelerindeki aşırı kemik erimesi sebebiyle tam protez kullanamayan hastalardır. All on four implant tekniği ile her bir çene için dört veya altı adet implant yapılır ve bu implantların üzerine aynı gün yapılan bir protez sabitlenir. Bu protokolle gerçekleşen cerrahi ve protez işlemleri all on four tekniğidir. Bu protokol ile yapılan implantlar kemik yetersizliğinden ve çenelerde bulunan önemli anatomik oluşumlardan dolayı belirli açılarda yerleştirilmektedirler. Tam dişsiz hastalar için son derece başarılı klinik sonuçları olan All-on-four implant tedavisinde hasta aynı gün içinde geçici olmasına rağmen sabit protez kullanmaya başlayabilir.

 

All-on-four İmplant Tedavisinin Avantajları Nelerdir?

  • Tüm dişleri olmayan hastalar bir gün içerisinde bir cerrahi işlem ile sabit diş protezi kullanabilir hale gelmektedir.
  • İleri cerrahi müdahale gerektiren sinüs tabanı yükseltme ameliyatı ve kemik ilavesi operasyonları gibi herhangi bir ekstra cerrahi işlem All on four implant tekniğinde gerektirmediğinden dolayı operasyon daha kolaydır.
  • All-on-four implant tekniği süre olarak daha kısa olan bir operasyondur
  • All-on-four implant tekniği için gerekli olan implant sayısı az olduğu için ve ilave cerrahi müdahale gerektirmediği için maliyet anlamında klasik implant tedavilerinde göre daha uygundur
  • Kişiye özel planlama yapıldığı için All on four implant tekniği sonrası protezler çok daha estetik gülme hatlarına sahiptir
  • Tam diş protezi kullanamayan, kusma bulantı refleksi olan hastalar için uygundur
  • Bu cerrahi işlem sonrası yapılan protezlerin temizliği ve bakımı klasik sabit implant üstü protezlere göre daha kolaydır
  • Seans sayısı az olduğu için yurtdışı ve farklı illerden gelen hastalar için uygundur
  • Başarı oranı yüksek bir tedavidir
  • Bütün implant tedavileri gibi kalan kemiğin kaybını önlemeye yardımcı olur

All-on-four Implant Tedavisi Kimlere Uygulanır?

Bu prosedür tüm dişlerini kaybetmiş veya tüm dişlerinin çekilmesi gereken hastalara uygulanabilmektedir. Bu dişsizlik durumuna çenelerinin arka diş bölgelerinde yeterli kemik hacminin bulunmaması durumunun da eşlik etmesi gerekmektedir.

Hastaların dental implant ameliyatına engel olabilecek kontrol altında olmayan hiçbir sistemik hastalığının bulunmaması da gerekmektedir.

All-on-four Implant Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Bütün cerrahi prosedürlerde uygulandığı gibi öncelikle hastalar klinik olarak muayene edilir ve detaylı bir şekilde radyolojik olarak ta değerlendirilir. Bu muayene sonrasında hastaya uygulanacak olan cerrahi işlemler için planlama yapılır. Eğer mümkünse dental tomografiler üzerinden dijital ortamda implant planlaması yapılabilmektedir. Burada planlama yaparken üst ve alt çenenin arka bölgelerindeki mevcut olan kemik erimelerinden dolayı arka bölgelere yerleştirilecek olan implantlar hiçbir anatomik oluşuma zarar vermemek adına belirli bir açı ile yerleştirilir. Ön bölgeye yerleştirilen implantlar kendi arasında paralel olarak yerleştirilir. Eğer çekim yapılması gereken dişler mevcut ise aynı cerrahi sırasında çekimler ve implantlar da uygulanabilmektedir. Bu işlemlerin akabinde alınan ölçü ile aynı gün hastaya geçici sabit bir protez yapılır ve ağız içi uyumu sağlanarak hasta dişli bir şekilde gönderilir. Hastanın daimi olan protezi üç aylık süreçten sonra hastaya uygulanır.

All-on-four Implant Tekniği ile Tedavi Olduktan Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler

Uygulanan All-on-four implant tekniği ile operasyon sonrasında hastaların verilen ilaçları düzenli olarak kullanmaları gerekmektedir. Geçici protezin kullandırıldığı zaman olan üç aylık süreçte sert besinler tüketmemeli ve hekimin önerdiği diyete dikkat etmelidirler çünkü bu süre implant ve kemik arasındaki kaynaşmanın olacağı süreçtir ve yüksek kuvvetlerin implantlara gelmemesi gerekmektedir . Aynı zamanda bu süreçte protezlerin temizliği önem kazandığı için hastaların tavsiye edilen bakım metotlarına uymaları gerekmektedir. Bu süreç içinde geçici protezde bir kırık gelişir ise implantların iyileşme sürecinde bir problem çıkmaması için implantın yapıldığı klinik ile hızlıca iletişime geçilmesi ve duruma müdahale edilmesi gereklidir.